ENGLESKI JEZIK

Engleski jezik je jedan od najrasprostranjenijih jezika na svetu i sve vise postaje neophodan za rad na poslu, sa računarima, kao i za putovanja i osnovnu komunikaciju.

Kursevi engleskog jezika se zasnivaju na učenju svih jezičkih veština čitanja, pisanja, konverzacije i slušanja.

Kursevi su koncipirani tako da se teži tome da se jezik što pre progovori, što je rezultat temeljnog i sistematičnog rada. Radimo po najsavremenijim metodama i udžbenicima.

Nastavu izvode profesori sa dugogodišnjim iskustvom u radu, a grupe su male, maksimalno 6 polaznika. Časovi su interaktivni, podstiče se konverzacija, dinamični i uključuju razne audio i video materijale.

Pre početka nastave polaznik se testira i utvrđuje se njegovo znanje na osnovu zvanične skale (CEF). Nivoi su A1, A2, B1, B2, C1 i C2, a svaki nivo je podeljen na 2 dela (podnivo).

Redovna nastava se održava 2 puta nedeljno po 90 minuta i traje 3 meseca za jedan podnivo.
Intenzivna nastava se održava 3 puta nedeljno po 2 sata i traje 6 nedelja.

Tokom svakog kursa dobijaju se dodatni materijali za samostalni rad, kako bi se utvrdilo gradivo. Po završetku kursa polaže se završni ispit i dobija se SERTIFIKAT koji je uključen u cenu kursa. Uslov za polaganje ispita je prisustvo na više od 70% nastave.
Nove grupe se formiraju mesec dana i prijava je u toku.

Osnovne informacije:

-male grupe
-profesori sa iskustvom
-individualni pristup
-podsticanje konverzacije
-konsultacije putem maila
-termini poslepodnevni, večernji i vikend
-popust na jutarnje termine

Prijavite se za kurs